עניני החג

ה' היושב בראש, כנסת (ישראל) נכבדה

מה בין נסיעה לחדר לידה לבין עמלק? מה בין מסך לבית המקדש? דלייה מתורת החסידות מים חיים לפורים.

הרב שלום שמידט | אדר תשס"ו