היחס למדינה ולצבא

בוחרים לשים עלינו מלך צדיק

יהודי אינו מתלונן; יהודי עושה! על הצהרת בלפור, מלכות ושבירה.

הרב ד"ר אליהו רחמים זייני | אדר תשס"ו