מאמרים נוספים

כך הקמנו את "הישיבה הלוחמת" הראשונה

יש הקוראים על ההיסטוריה ויש שעשו אותה; חלקם חיים בתוכנו; על מחתרות, על שבי ועל נזירות.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | אדר תשס"ו