בחירות התשס"ו

בוחרים שלא לבחור

לא לחיות כמחזרים על הפתחים! להיבדל מהמערכת הכללית! בעמדה על שותפות בבחירות ועל אלטרנטיבה.

הרב ישראל אריאל | אדר תשס"ו