מאמרים נוספים

שוויון בדרך לגאווה לאומית

האם יש הבדל בין טענות חברתיות שונות? איזו טענה חברתית מתקבלת ואיזו לא? מי מצאנו שמשתמש בטענה חברתית לשם שררה ושלטון? על כלכלה, שוויון ושלטון.

הרב עידו יעקובי | אדר תשס"ו