דמוקרטיה

על מוסר ודמוקרטיה

האם בבסיס הדמוקרטיה ישנם ערכי מוסר, מדוע קדמה מסכת גיטין למסכת קידושין, ניתוח עומק על ציבור, ציונות ומוסר

הרב מיכאל הרשקוביץ | תשס"ו