יב - הנהגה

סוכה מוגנת

מתוך "קומי אורי" גיליון 12

עלינו לקחת מהחגים צידה לדרך וללמוד מהם לכל השנה. הרב אליקים לבנון על סוכות של ארץ-ישראל, על ביטול עבודה זרה ועל הנהגה של יוסף הצדיק.

הרב אליקים לבנון | הושענא רבה תשס"ז