יב - הנהגה

אַיֶכָּה?

מתוך "קומי אורי" גיליון 12

כל אחד מאיתנו מחפש את האות שלו בתורה. גם ה' יתברך קורא לנו לחפש בקריאת "אייכה". הרב יוסי בדיחי על תסיסה פנימית ועל עסקנות מול לימוד תורה.

הרב יוסי בדיחי | חשוון תשס"ז