הדרך להנהגה

חוזרים לארץ

בדורנו אור וחושך משמשים בערבוביא התמודדויות והתקדמויות. הרב זלמן ברוך מלמד על הליכה בשם ה' ועל איכות מובילה.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | הושענא רבה תשס"ז