נושאים שונים

סדר-יום לבניין פנימי

מתוך "קומי אורי" גיליון 12

מדיניות של הנהגה נקבעת ע"י שימת דגש על נושאים מסוימים ומתוכם טיפול בכלל הצרכים והערכים. הרב חיים ירוחם סמוטריץ' על סדר-יום לאומי חדש לבניין הפנים הישראלי.

הרב חיים ירוחם סמוטריץ | הושענא רבה תשס"ז