הדרך להנהגה

מנהיג ברחמים

מתוך "קומי אורי" גיליון 12

החיפוש אחרי מנהיג מוביל אותנו למשה רבנו. מתולדותיו, מעשיו ותפילותיו עולות לעינינו התכונות הנדרשות להנהגה אמיתית. הרב מנחם פליקס על מחויבות אישית, על רחמים ועל מסירות נפש.

הרב מנחם פליקס | חשוון תשס"ז