יד - אהבת ישראל

אהבת ישראל

מתוך "קומי אורי" גיליון 14

רבנים שונים | טבת תשס"ז