היחס למי שאינו שומר מצוות

ללמד זכות על כלל ישראל

האם יש חובה לאהוב יהודי שהזיק לי? האם מותר לפרסם דברים על מי שאינו שומר תורה ומצוות? שו"ת עם הרב ליאור על סגולה ועל רבי עקיבא.

הרה"ג דוב ליאור | טבת תשס"ז