שמחת פורים

בן הישיבה בפורים

מתוך "קומי אורי" גיליון 16

דמות מיוחדת לובש לו פורים של בחורי הישיבות. הרב יהודה מלמד על צדדיה השונים של עבודת ה', על מצוות ועל שכרות.

הרב יהודה מלמד | אדר תשס"ז