שמחת פורים

סדר העבודה בפורים

לכל יהודי יש עבודת ה' המיוחדת לו בפורים עליה הוא שם דגש מיוחד. הרב דוד חי הכהן על פורים של בחורי ישיבה, של בעלי-בתים ושל נשים.

הרב דוד חי הכהן | אדר תשס"ז