כב - געגועים למקדש

בניין המקדש - בידינו

החובה ההלכתית לבנות את המקדש, המופיעה ברמב"ם, מוכיחה כי הדבר מוטל עלינו ולא מסורה לשמים , הרב קרויזר על מהלך הגאולה ועל "שב ואל תעשה"

הרב יהודה קרויזר | ד תשרי תשס"ח