כ - שמיטה

קרבה שנת השבע

מתוך "קומי אורי" גיליון 20

רבנים שונים | תמוז תשס"ז