כ - שמיטה

קרבה שנת השבע - אוצר בית-דין בשביעית

מתוך קומי אורי 20

התחושה הציבורית היא כי היתר המכירה הוא קולא ואוצר בית-דין נאות יותר למדקדקים הרב בן-מאיר במאמר על היתר המכירה כפתרון הלכתי מבוסס יותר ועל השילוב המהודר

הרב יהושע בן מאיר | ב באב תשס"ז