כ - שמיטה

האמונה והחירות - השמיטה והיובל

מתוך קומי אורי 20

השביעית היא מערכת אחת עם שש השנים שקדמו לה הרב שרבף על השייכות אליו יתברך ועל הטהרה והנהגת החרות שמולידה בנו השביעית

הרב עוזיהו שרבף | ב באב תשס"ז