כג - הרב אברהם שפירא זצ"ל

שלושת הרועים

בכל בוקר, לפני הליכתו לבית הדין, נהג רבנו ללכת לבית אמו האלמנה, לבשל לה מרק טרי. הגאון ר' שמואל שליט"א, אחיו של רבנו זצ"ל, אמר פעם, שההתמדה של רבנו במצוות כיבוד אם האריכה את ימיו ושנותיו, ככתוב "למען יאריכון ימיך".

הרב דוד חי הכהן | כב כסלו תשס"ח