גיטין

כיבוש יחיד

מסכת גיטין: דפים ז' ע"ב, ח' ע"א, מג' ע"ב

שיעור זה עוסק בגדר דין ארץ ישראל שנכבשה 'כיבוש יחיד', ומבאר בשיטת הרמב"ם שישנן כמה מדרגות קדושה בארץ ישראל.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשמ"ט