מצוות ישוב וכיבוש הארץ

גאולה בכסף עדיפה

המילה כסף באה מלשון כיסופים, ומלמדת אותנו שנתינת כסף לגאולת חלקי ארץ ישראל מלמדת על הרצון הפנימי ועל הכיסופים שיש בנו לגאול את הארץ. עד כדי כך, שהרב קוק מלמד אותנו שגאולת הארץ בכסף עדיפה על דרך של כיבוש במלחמה

הרב עוזיהו שרבף | טבת תשפ