מצוות ישוב וכיבוש הארץ

קיום מצוות בארץ ישראל

הרב הראשי דוד לאו | אדר תשע"ד