מצוות ישוב וכיבוש הארץ

שם המדינה

המאבק לא תם עד אשר שרו של עשיו בעצמו שואל את יעקב את שאלת השאלות: "מה שמך?" - מי אתה? האם אתה מדינה יהודית, או שתסתפק במשהו אמורפי כזה, מדינת כל אזרחיה בניחוח יהודי?

הרב אייל ורד | כסלו תשע"ה