שיר למעלות ארצנו

ישוב הארץ

הרב דוד חי הכהן | תש"ע