מצוות ישוב וכיבוש הארץ

שיטת הרמב"ם בעניין ישוב א"י

השיעור ניתן בכנס השנתי למורשת הרב יוסף קאפח זצ"ל

השיעור ניתן בכנס השנתי למורשת הרב יוסף קאפח זצ"ל

הרה"ג נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל | י"ח תמוז תשס"ח