המאבק על הארץ

איסור לא תחונם

הלכות ארץ ישראל והמדינה שיעור מספר 6

מסירת חלקים מארץ ישראל לגויים. מגורי גוי בארץ, מכירת קרקע או בית לגוי.

הרב יצחק גרינבלט