המאבק על הארץ

חשיבות יישוב הארץ בעת סכנה

דרכו של יצחק ודרכו של אלימלך בעניין יישוב הארץ בעת סכנה.

הרב ש. יוסף וייצן | פרשת תולדות תשס"א