הלכה פסוקה

זכות מכירת ספרים בישיבה

מהי זכותו של בחור ישיבה המוכר ספרים בישיבה ללא רווח ולשם שמים במקום מוכר הספרים הקבוע שלוקח 20% רווח?

הרה"ג דוב ליאור | אלול תשס"ו