הלכה פסוקה

מקח טעות בקניית רכב

הרב אברהם דב לוין