הלכה פסוקה

פסק דין: אונאה במכירת מוניטין

עורך: הרב יואב שטרנברג

הנתבע קנה מכולת מהתובע במחיר של 87,000 ₪. המחיר כולל את התכולה (30,000 ₪), ציוד (20,000 - 25,000 ₪) ומוניטין. הנתבע שילם לתובע את מרבית התשלום, אולם התשלום האחרון, נעשה בצ'ק ע"ס 14,000 ₪, והצ'ק חזר.

הרב צבי יהודה בן יעקב | סיוון תשס"ז