קניה ומכירה

הקנאה אגב קרקע למי שאין לו קרקע

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב פרופ' נחום רקובר | כ"ב כסליו התש"ע