כד - דתלשי"ם וט"ו בשבט

דתלשו"ת

מה הגורמים לדתלשיו"ת?, האם יש מקום לכפייה בחינוך?, הרב ליאור על תנאים ועל חיסון.

הרה"ג דוב ליאור | י שבט תשס"ח