כד - דתלשי"ם וט"ו בשבט

גבול האור

עזיבת הדרך איננה פרי המקרה, אלא תוצאה של גורמים שונים, הרב פרג'ון על הצורך בניכור ועל מטרותיו.

הרב אריאל פרג'ון | י שבט תשס"ח