הארץ ופירותיה

הפירות כמבשרי הגאולה

האם מותר לבטל תורה בשביל נטיעת ארץ-ישראל , מה הקשר בין פירות לתפילין , הרב שחר על עבודת האדמה ועל הדבקות ברבונו של עולם.

הרב משה שחר | ט שבט תשס"ח