גירושין

גירושין כדי להבריח נכסים

הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

מה דינם של גירושין שנעשו כדי להבריח נכסים של אדם ששקע בחובות.

הרה"ג אליהו בקשי דורון זצוק"ל | ט' טבת תשס"ח