גירושין

מסורבות גט בימינו

מתוך הכנס הבינלאומי להלכה יישומית תשס"ט

כמות העגונות כיום בארץ ובעולם; הכלים העומדים לרשות בית הדין למניעת עיגון; הצורך להרבות בתפילה.

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | יום ג' ה' כסלו תשס"ט