גירושין

תוקפו של הסכם גירושין סחטני

מתוך הכנס הבינלאומי להלכה יישומית תשס"ט

מתוך הכנס הבינלאומי להלכה יישומית תשס"ט

הרב בנימין בארי | יום ג' ה' כסלו תשס"ט