גירושין

פסיקת מזונות ריאליים בסכסוכי משפחה

שיעור גובה המזונות הראוי

במאמר זה ישנה סקירה הלכתית ולאחר מכן סקירת מחקרים בענין עלות גידול ילדים. במאמר נטען כי דמי המזונות המקובלים נקבעו מתוך אומדן שאינו מבוסס על כלים פיננסיים וסטטיסטיים מקצועיים, אלא על "ידיעה שיפוטית שאינה צריכה הוכחה". וכן שלפי ההלכה אין הצדקה לגובה התשלום המקובל כיום. כמו כן, נסקרים בו חוות דעת ונתונים סטטיסטיים של 6 גופים כלכליים משמעותיים, מהן עולה, כי הוצאות המזונות והמדור בפועל נמוכות משמעותית מהפסיקה המקובלת‏.

הרב אוריאל אליהו | תשרי תשפ"א