קידושין

פגם בעדות קידושין

הרב ניר אביב | תמוז תשע"א