גירושין

דין כתובה מופרזת

אדם שהתחחיב על כתובה מופרזת האם חייב בסכום הנקוב או שזה נקרא אסמכתא. הוכחה שחייב מהמשנה בפרק חמישי, הוכחא שאין כאן מקום לטענת אסמכתא, וסייע למעשה מדברי הרב אלשיב.

הרב אוריאל לביא | כ"ב שבט תשע"ח