יש שואלים

למודי קודש ולמודי חול

הקודש הוא המטרה, הייעוד. לעומתו, החול הוא אמצעי, אך אי אפשר בלעדיו. כשם שצריך לקיים את הגוף על מנת שהנשמה תמלא את ייעודה, כך דרוש לימוד החול לצורך הקודש.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כב' אדר תשס"ט