מוסדות חינוך

חינוך לתורה ומדע

הכנס ה-16 לתורה ומדע - מרכז וואהל באוניברסיטת בר-אילן

פתיחת מסגרות לתורה ומדע בבית משותף בניגוד לרצון השכנים - דיון בדברי הרמב"ם והחת"ס בלימודי מדע.

הרב יהודה זולדן | ה' בניסן תשס"ט