מוסדות חינוך

החינוך והאקדמיזציה

מי ראוי לעמוד בראש מוסד חינוכי, איש אקדמיה דווקא או בן / בת תורה? פסילת מחנכים מבית המדרש והעמדת אקדמאים במקומם, רק בזכות תוארם האקדמי, היא הריסתם חלילה של המסגרות החינוכיות של ביה"ס, של החברה ושל דור העתיד כולו!

הרה"ג יעקב אריאל | כסלו תשס"ג