יסודות בדיני ממונות

מורה החרימה סלולרי והוא ניזק

מתוך "מאורות המשפט" גליון מס 13

מתוך "מאורות המשפט" גליון מס 13

הרב אבישי נתן מייטליס | שבט תשע"ה