הרב אברהם שפירא

חינוך על ידי דוגמא אישית

אזכרה לרב אברהם אלקנא שפירא זצ"ל בישיבת בני צבי

אזכרה לרב אברהם אלקנא שפירא זצ"ל בישיבת בני צבי

הרב יעקב שפירא | ט"ז כסליו תשס"ח