יש שואלים

חינוך הבנים כבר מינקות

יש חשיבות גדולה לחינוך הילדים לתורה ולקדושה כבר מינקות וזה משפיע על כל חייהם לאחר מכן.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א סיון תשס"ז