איך מחנכים, משמעת ואהבה

החינוך ע"פ המשכן והשבת

האם העבודה של הקמת המשכן דוחה שבת, כפי שעבודתו דוחה שבת? על פי דרשת חז"ל שבת קודמת, כנראה מסדר הפסוקים בפרשת ויקהל. מנגד, סדר הפסוקים בפרשת כי-תשא מורה לכאורה ההפך. בעל ה"משך חכמה" נתן טעם לשינוי בסדר הפסוקים על פי היחס לקדושתן של ישראל לפני חטא העגל ולאחריו. בהמשך לקו חשיבתו, ניתן להציע אופן התייחסות למהלך החינוכי של האדם בכלל, ושל יחס המחנך לתלמידו בפרט.

הרב רוני קלופשטוק | אדר א', תשס"ג