בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
26 שיעורים
  undefined
  רביבים

  דיני תשעה באב שנדחה ליום ראשון

  דין מעוברות ומיניקות בתשעה באב נדחה - כדינן בשאר הצומות הקלים , אחרי השקיעה בשבת יש להימנע מאכילה ורחיצה, אך נהגו לחלוץ את הנעליים רק לאחר צאת השבת , במוצאי הצום פוקעים גם כל מנהגי האבלות של תשעת הימים , סיכה שאינה לשם תענוג, כגון וזלין לשפתיים סדוקות או משחה נגד עקיצות, מותרת בצום.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  הלכות תשעת הימים

  מאבק המורים על שכרם מוצדק, אך הוא צריך להתמקד בשיפור תנאיהם של המורים הצעירים , מותר לבנות בתים בתשעת הימים, אך שיפוץ שמיועד לנוי או למותרות אסור , בכלל איסור שתיית יין כלול גם מיץ ענבים, אך שאר משקאות חריפים מותרים , בגדים ומצעים מלוכלכים של ילדים אינם בכלל האיסור ואין בכיבוס למענם צד של שמחה.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשפ"ב
  undefined
  הלכות תשעה באב

  הלכות תשעה באב

  א - תקנת צום תשעה באב. ב - כללי הצומות. ג - איסור אכילה ושתייה ודין חולים ויולדת. ד - מעוברות ומיניקות. ה - רחיצה. ו - רחיצה של מצווה. ז - סיכה, בשמים ועישון. ח - נעילת הסנדל. ט - תשמיש המיטה. י - תלמוד תורה. יא - שאלת שלום. יב - טיול והליכה לכותל המערבי. יג - ישיבה ושכיבה על הארץ. יד - עשיית מלאכה. טו - קריאת איכה והחשכת האור. טז - עננו, נחם, ברכת כהנים ותחנון. יז - הסרת הפרוכת, טלית ותפילין. יח - דברי תורה שבתפילה וברכת "שעשה לי כל צרכי". יט - דין יום עשירי באב. כ - דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה. כא - דין קטנים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  הלכות תשעה באב

  הלכות ערב תשעה באב

  א - דין סעודה מפסקת. ב - הגדרת המאכלים האסורים. ג - מנהגי סעודה מפסקת. ד - המעבר בין שבת לתשעה באב שחל במוצאי שבת. ה - כיצד מבדילים במוצאי שבת שהוא ט' באב.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  מנהגי שלושת השבועות

  א - ימי בין המצרים. ב - ריקודים ומחולות וכלי זמר. ג - נגינה ושירה בסעודות מצווה. ד - שמיעת מוזיקה ממכשירים חשמליים ביתיים בשלושת השבועות. ה - הלכה למעשה. ו - טיולים, בילוי בברכת שחייה, נופש בבית מלון. ז - שהחיינו. ח - באיזה מקרים מותר לברך שהחיינו. ט - נישואין ואירוסין. י - תספורת. יא - גילוח זקן בשלושת השבועות. יב - משנכנס אב ממעטים בשמחה. יג - בשר ויין. יד - דיני איסור אכילת בשר ושתיית יין. טו - בשר ויין בשבת חזון ובסעודות מצווה. טז - בנייה ונטיעה בתשעת הימים. יז - דיני בנייה בתשעת הימים. יח - דיני משא ומתן בתשעת הימים. יט - איסור כיבוס. כ - בגדי קטנים ובתי חולים. כא - רחיצה. כב - שבת חזון. כג - שבוע שחל בו כשתשעה באב נדחה ליום ראשון.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  בין המצרים

  ארבעת צומות החורבן

  א - תקנת הצומות. ב - עשרה בטבת. ג - שבעה עשר בתמוז. ד - תשעה באב. ה - צום גדליה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  רביבים

  תשעה באב שנדחה ליום ראשון

  מעוברות ומיניקות נוהגות בתשעה באב דחוי כמו בצומות הקלים, וכל קושי פוטר אותן מלצום * במהלך השבת אין לבטא אבלות, אך משקיעת החמה יש להימנע ממה שאינו הכרחי מצד השבת – נשארים בבגדי שבת, אבל לא אוכלים * בצאת השבת מבדילים בדיבור כדי שיהיה מותר לעשות מלאכה, ובצאת הצום מבדילים על הכוס כדי שיהיה מותר לאכול ולשתות * חולה שאוכל בתשעה באב צריך להבדיל * כחלק מעבודת האהבה והתיקון בימים אלה, ראוי גם להכיר את דמותו של הרב יצחק גינזבורג ולהעמיק בהבנת עמדותיו, שהן רחוקות ממה שטוענים נגדו

  הרב אליעזר מלמד | אב תשע"ט
  undefined
  רביבים

  כשתשעה באב חל בשבת

  מעוברות ומיניקות חלקית חייבות בצום גם השנה, אלא אם מרגישות קושי במהלך הצום. נשים שמיניקות הנקה מלאה – פטורות * האם וכיצד להתרחץ לפני שבת * מה אוכלים בסעודה השלישית ומתי לסיים אותה * מה מותר ומה אסור בזמן הביניים שבין שבת לתשעה באב * כיצד עושים הבדלה במוצאי השבת ובמוצאי הצום * מה ממנהגי האבלות נשאר ביום שאחרי הצום * בברית מילה בתשעה באב – לדעת רוב הפוסקים מותר להורים לאכול אחרי חצות היום, אך הציבור נוהג להחמיר ולצום כרגיל

  הרב אליעזר מלמד | אב תשע"ח
  undefined
  רביבים

  מי צם ומי פטור

  כשתיקנו חכמים את הצומות ה"קלים", לא חייבו את המעוברות, המיניקות והחולים * אישה שפסקה להניק – לרוב הפוסקים חייבת לצום, ויש אומרים שפטורה עד שנתיים מהלידה * חולשה וכאב ראש אינם פוטרים מהצום, אלא רק מחלה שאינה קשורה לצום * מי שיודע שהצום יגרום לו לחלות – נחשב חולה ופטור * כיצד ליטול תרופות בצומות הקלים, וכיצד אפשר להתמודד עם המחסור בקפאין * מי ששבר את הצום בטעות – ממשיך לצום * החובה לחנך ילדים לצום חלה ביום כיפור, ובשאר הצומות אין צורך להרגיל אותם.

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשע"ח
  undefined
  54 דק'
  הלכות תשעה באב

  "כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד"

  מתוך "יום האחדות" בישיבת בית אל י' אב תשע"ז

  מתוך "יום האחדות" בישיבת בית אל י' אב תשע"ז

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  רביבים

  ממעטים בשמחה – כיצד?

  משנה: היבטים שונים של דין מיעוט בשמחה משנכנס אב * להימנע מטיולים, מנופש במלון וממסיבת רעים * מי שנפגש עם חברו החביב עליו מאוד יברך "שהחיינו" גם בתשעת הימים * גדרי איסור בניין של שמחה * כיצד ינהגו קבלן בניין ופועלי בניין * קניות שאסור לעשותן בתשעת הימים * ספרדים בשנה זו מותרים לכבס בתשעת הימים, אך לא להסתפר ולהתגלח * איסור כביסה ולבישת מכובס, ומה יעשה מי ששכח להכין בגדים שאינם מכובסים * רחצה בבריכה לצורך בריאות בתשעת הימים

  הרב אליעזר מלמד | אב תשע"ה
  undefined
  רביבים

  אכילת קפה בתשעה באב

  משנה: מי שהימנעות מקפה גורמת לו כאבי ראש רשאי בתשעה באב לבלוע אבקת קפה בלי מים * מי שהימנעות מצחצוח שניים גורמת לו צער רשאי לצחצחן בתשעה באב ובלבד שלא יבלע מים * המנהג לשבת ולשכב על הארץ בתשעה באב, וכיצד ינהג מי שהדבר קשה לו * השאלה מדוע קרתה השואה גדולה מכל התשובות * ההתחלנות וההתבוללות באירופה וההימנעות מעלייה לארץ * הגאולה תבוא בזכות הסקת מסקנות מתוך הייסורים * גאולה מתוך לימוד תורה משותף של גדולי תורה ושל 'בעלי בתים'

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ג
  undefined
  רביבים

  מן החורבן אל הגאולה

  המנהגים השונים לגבי רחיצה בתשעת הימים והדין בזמננו ומקומנו. ייסורי הגלות מביאים את הגאולה רק כשמצטרפת לכך הפקת לקחים מתוך לימוד תורה. לימוד תורה של 'בעלי בתים' ושל תלמידי חכמים.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  הלכות תשעה באב

  ממעטין בשמחה

  איסור כביסה ולבישת מכובס בתשעת הימים, ומה יעשה מי ששכח להכין בגדים ● כשמכבסים לתינוקות, אין להוסיף למכונה בגדי גדולים ● מותר להתרחץ לשם ניקיון ולהסרת ריח זיעה.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ח
  undefined
  רביבים

  תשעה באב שחל במוצ"ש

  כיצד מתרחצים ערב שבת חזון * כשערב תשעה באב חל בשבת לא נוהגות ההגבלות של סעודה מפסקת * דיני תשעה באב בזמן בין השמשות ובזמן תוספת שבת * דיני הבדלה כשחל תשעה באב במוצאי שבת.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ח
  undefined
  רביבים

  אבלים על החורבן ומצפים לבניין

  כיצד ממעטים בשמחה בתשעת הימים ● האם מותר לטייל ולקיים ימי עיון בימים אלו, ומה דינו של מי שחייב בשחייה בהוראת הרופאים ● האם ניתן לערוך מסיבת גיוס לחבר ומה לגבי מעבר לדירה חדשה בתשעת הימים.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ח
  undefined
  הלכות תשעה באב

  מדיני העינוי והאבלות

  מותר לשטוף כלים בתשעה באב אע"פ שגם הידיים נשטפות ● האם מותר לנגב את הפנים במגבת לחה ● דין מי שמצטער אם לא ירחץ את פיו ● נטילת ידיים בבוקר, לפני תפילה וביציאה מהשירותים ● האם מותר להריח בשמים?

  הרב אליעזר מלמד | ג אב תשס"ז
  undefined
  האבילות על החורבן

  ט - זכר למקדש חלק א

  א - זכר לחורבן; ב - אמה זכר לחורבן; ג - דין קונה בית; ד - מי שבונה בתים למכירה; ה - קרמיקה טפטים וצביעה מיוחדת; ו - סיד וצבע; ז - ציור חומות באותה אמה; ח - עריכת שולחן לסעודה; ט - תכשיטי אשה.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  האבילות על החורבן

  ט - זכר למקדש חלק ב

  י - חתן וכלה; יא - שירה וכלי זמר; יב - קריעה על ערי יהודה; יג - קריעה בזמן הזה על ירושלים ובית המקדש; יד - דיני הקריעה; טו - מציב גבול אלמנה; טז - ההלכה למעשה.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  הלכות תשעה באב

  התפילות בתשעה באב

  סדר התפילות בתשעה באב.

  הרב אליעזר מלמד | תמוז התשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il