כה - שמיטה

שמיטה חלק ב

מתוך קומי אורי 25

רבנים שונים | אדר תשס"ח